پیک آدینه ششم گاج

دربرگیرنده‌ی تمام دروس (ریاضی، علوم، فارسی، مطالعات اجتماعی، هدیه‌های آسمانی و آموزش قرآن)

سؤالات استاندارد همراه با چیدمان هدفمند و منطبق با سرفصل‌های کتاب درسی

پیک یادآوری (مرور مطالب سال گذشته)

بودجه‌بندی براساس اهداف آموزش‌وپرورش و به تفکیک صفحات کتاب درسی

نمونه آزمون‌های نوبت اول و نوبت دوم

همراه با جدول همسال‌سنجی و نظر توصیفی معلمان

مولف:گروه مولفان

پیک آدینه پنجم گاج

دربرگیرنده‌ی تمام دروس (ریاضی، علوم، فارسی، مطالعات اجتماعی، هدیه‌های آسمانی و آموزش قرآن)

سؤالات استاندارد همراه با چیدمان هدفمند و منطبق با سرفصل‌های کتاب درسی

پیک یادآوری (مرور مطالب سال گذشته)

بودجه‌بندی براساس اهداف آموزش‌وپرورش و به تفکیک صفحات کتاب درسی

نمونه آزمون‌های نوبت اول و نوبت دوم

همراه با جدول همسال‌سنجی و نظر توصیفی معلمان 

مولف:گروه مولفان

پیک آدینه چهارم گاج

دربرگیرنده‌ی تمام دروس (ریاضی، علوم، فارسی، مطالعات اجتماعی، هدیه‌های آسمانی و آموزش قرآن)

سؤالات استاندارد همراه با چیدمان هدفمند و منطبق با سرفصل‌های کتاب درسی

پیک یادآوری (مرور مطالب سال گذشته)

بودجه‌بندی براساس اهداف آموزش‌وپرورش و به تفکیک صفحات کتاب درسی

نمونه آزمون‌های نوبت اول و نوبت دوم

همراه با جدول همسال‌سنجی و نظر توصیفی معلمان

مولف : گروه مولفان

مشتری گرامی شما میتوانید با شماره گیری 02166975959 سفارش خود را بصورت تلفنی ثبت نمایید رد کردن

مشتری گرامی شما میتوانید با شماره گیری 02166975959 سفارش خود را بصورت تلفنی ثبت نمایید رد کردن