پیک آدینه ششم گاج

انتشارات گاج

دربرگیرنده‌ی تمام دروس (ریاضی، علوم، فارسی، مطالعات اجتماعی، هدیه‌های آسمانی و آموزش قرآن)

سؤالات استاندارد همراه با چیدمان هدفمند و منطبق با سرفصل‌های کتاب درسی

پیک یادآوری (مرور مطالب سال گذشته)

بودجه‌بندی براساس اهداف آموزش‌وپرورش و به تفکیک صفحات کتاب درسی

نمونه آزمون‌های نوبت اول و نوبت دوم

همراه با جدول همسال‌سنجی و نظر توصیفی معلمان

مولف:گروه مولفان

35,000 تومان خرید

پیک آدینه پنجم گاج

انتشارات گاج

دربرگیرنده‌ی تمام دروس (ریاضی، علوم، فارسی، مطالعات اجتماعی، هدیه‌های آسمانی و آموزش قرآن)

سؤالات استاندارد همراه با چیدمان هدفمند و منطبق با سرفصل‌های کتاب درسی

پیک یادآوری (مرور مطالب سال گذشته)

بودجه‌بندی براساس اهداف آموزش‌وپرورش و به تفکیک صفحات کتاب درسی

نمونه آزمون‌های نوبت اول و نوبت دوم

همراه با جدول همسال‌سنجی و نظر توصیفی معلمان 

مولف:گروه مولفان

35,000 تومان خرید

پیک آدینه سوم علم پارسه

انتشارات آبشامه

مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی

رنگ آمیزی

سوالات هدفمند

مولف:گروه مولفان

10,000 تومان خرید

آدینه ها پنجم گردوی دانش

نوع چاپ: دو رنگ

این کتاب شامل :

طراحی سؤالات بر اساس بودجه بندی کتاب در پایان هر هفته

طراحی سؤالات بر اساس اهداف اصلی دروس

طراحی سؤالات بر اساس میزان دشوار

مولف : مصدقی نیک ، خضابی

موجود نیست خرید

آدینه ها سوم گردوی دانش

نوع چاپ: دو رنگ

این کتاب شامل :

طراحی سؤالات بر اساس بودجه بندی کتاب در پایان هر هفته

طراحی سؤالات بر اساس اهداف اصلی دروس

طراحی سؤالات بر اساس میزان دشوار

مولف : درویشیان ، نصرالله

موجود نیست خرید

پیک آدینه چهارم گاج

انتشارات گاج

دربرگیرنده‌ی تمام دروس (ریاضی، علوم، فارسی، مطالعات اجتماعی، هدیه‌های آسمانی و آموزش قرآن)

سؤالات استاندارد همراه با چیدمان هدفمند و منطبق با سرفصل‌های کتاب درسی

پیک یادآوری (مرور مطالب سال گذشته)

بودجه‌بندی براساس اهداف آموزش‌وپرورش و به تفکیک صفحات کتاب درسی

نمونه آزمون‌های نوبت اول و نوبت دوم

همراه با جدول همسال‌سنجی و نظر توصیفی معلمان

مولف : گروه مولفان

35,000 تومان خرید

آدینه ها دوم گردوی دانش

انتشارات گردوی دانش

این کتاب شامل :

طراحی سؤالات بر اساس بودجه بندی کتاب در پایان هر هفته

طراحی سؤالات بر اساس اهداف اصلی دروس

طراحی سؤالات بر اساس میزان دشوار

مولف : گروه مولفان

موجود نیست خرید

پیک آدینه اول علم پارسه

انتشارات آبشامه

مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی

سوالات تستی و تشریحی

تمرینات هدفمند

مولف:گروه مولفان

موجود نیست خرید

پیک آدینه دوم علم پارسه

انتشارات آبشامه

مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی

سوالات تستی و تشریحی

تمرینات هدفمند

مولف:گروه مولفان

10,000 تومان خرید

پیک آدینه پنجم علم پارسه

مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی

سوالات تستی و تشریحی

تمرینات هدفمند

مولف:گروه مولفان

12,000 تومان خرید

پیک آدینه چهارم علم پارسه

انتشارات آبشامه

مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی

سوالات تستی و تشریحی

سوالات هدفمند

مولف:گروه مولفان

12,000 تومان خرید

پیک آدینه ششم علم پارسه

مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی

رنگ آمیزی

سوالات هدفمند

مولف:گروه مولفان

12,000 تومان خرید

مشتری گرامی شما میتوانید با شماره گیری 02166975959 سفارش خود را بصورت تلفنی ثبت نمایید رد کردن